Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1149883

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1149883

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1149883
Onderwerp Vaststellen Kadernotitie Casco op Orde
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2013 13:52:19
Onderwerp Vaststellen Kadernotitie Casco op Orde
Programma Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 3 - Wonen
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 7704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar W. van den Engel, 078 7704855
Datum B&W Besluit 15-10-2013
Gerelateerde zaak 1083364
Datum verzending 28-11-2013
Agendacommissie 10-12-2013
Adviescommissie 21-01-2014
Raad 28-01-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De herziening van de nota Casco op Orde (over de particuliere woningvoorraad) staat in dit raadsvoorstel centraal. Wij stellen voor om te kiezen voor een stadsbrede aanpak, waarbij wordt ingezet op het thema veiligheid. Wij zien af van een eigen gemeentelijke regeling voor financiƫle steun aan VvE's bij achterstallig onderhoud. Wel stellen wij een financiƫle regeling voor ten behoeve van de circa 100 woningen die na het project Funderingsherstel resteren. Daarbij moet duidelijk zijn dat ze in een periode van 5 jaar niet meer aan de eisen voldoen. De beoogde herziening ligt in de lijn van de aanscherping om als gemeente alleen in te grijpen als er sprake is van een bedreiging van de veiligheid (zoals bedoeld in de Woningwet). Hiermee sluiten we tevens beter aan op het algemene uitgangspunt in de nota, dat de particuliere eigenaar primair zelf verantwoordelijk is voor het onderhoud van zijn woning. Sterker dan in de eerste versie willen wij daarom bovendien het accent gaan leggen op de preventieve aanpak door voorlichting aan particuliere eigenaren en het verbeteren van het functioneren van VvE's. In de voorgestelde herziening zijn de volgende evaluaties en ontwikkelingen meegewogen: - recente evaluatie van het Dichterskwartier; - eindevaluatie van het project funderingsherstel; - de tussentijdse evaluatie van de Marthinus Steynstraat; - recente landelijke ontwikkelingen, zoals het Woonfonds en het Energieakkoord.
Gepubliceerd 11-12-2013