Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1149883

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1149883

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1149883
Onderwerp Vaststellen Kadernotitie Casco op Orde
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2013 13:52:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Kadernotitie Casco op Orde Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Kadernotitie Casco op Orde Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Kadernotitie Casco op Orde Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Aanvullende memo inzake Kadernotitie Casco op Orde Algemeen
Icoon voor documenttype Kadernotitie Casco op Orde Beleidsnota
Icoon voor documenttype B&W besluit 1083364 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1092277 Raadsbesluit