Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1149883

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1149883

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1149883
Onderwerp Vaststellen Kadernotitie Casco op Orde
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 11-12-2013 13:52:19
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 januari 2014 20:15
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Wonen) - dinsdag 21 januari 2014 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 28 januari 2014.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 10 december 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk in combinatie met de raadsinformatiebrief over eindevaluatie stadsbreed funderingsherstel (dossier 1141564) te agenderen voor de adviescommissie op 21-01-2014.