Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1149878

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1149878

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1149878
Onderwerp Akkoord gaan met de wijze van verwerking van inspraakreacties en vaststellen Drank- en horecaverordening Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 18-10-2013 14:12:06
Onderwerp Akkoord gaan met de wijze van verwerking van inspraakreacties en vaststellen Drank- en horecaverordening Dordrecht
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 140 - Sociale Veiligheid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Wagemakers, Harry (H.P.A.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 77 04984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R. Snijders, 770 4520
Datum B&W Besluit 15-10-2013
Gerelateerde zaak 1087178
Datum verzending 24-10-2013
Agendacommissie 12-11-2013
Adviescommissie 19-11-2013
Raad 26-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Bij deze ontvangt de gemeenteraad de vast te stellen Drank- en horecaverordening Dordrecht, de inspraakreacties en de Nota naar aanleiding van de inspraakreacties. De gemeenteraad wordt gevraagd om de Drank- en horecaverordening Dordrecht vast te stellen en akkoord te gaan met de wijze van verwerking van de inspraakreacties.
Gepubliceerd 18-10-2013