Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1149872

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1149872

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1149872
Onderwerp Verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen besluit omgevingsrecht om voor de plaatsing van een botenloods KNRM af te wijken van het geldende bestemmingsplan
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 07-11-2013 14:34:37
Onderwerp Verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen besluit omgevingsrecht om voor de plaatsing van een botenloods KNRM af te wijken van het geldende bestemmingsplan
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C. van Rijk, 078 770 4902
Datum B&W Besluit 15-10-2013
Gerelateerde zaak 1084326
Datum verzending 24-10-2013
Agendacommissie 12-11-2013
Adviescommissie 19-11-2013
Raad 26-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De KNRM heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor een drijvende botenloods aan de noordelijke oever van het Wantij ten westen van de Prins Hendrikbrug. Dit bouwwerk is in strijd met het bestemmingsplan "De Stadswerven" en kan alleen vergund worden na het volgen van een uitgebreide procedure. Op grond van het bepaalde in artikel 2.27 Wabo juncto art. 6.5 Besluit omgevingsrecht wordt een (project)omgevingsvergunning waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan pas verleend, nadat de gemeenteraad heeft verklaard daartegen geen bedenkingen te hebben. Voorgesteld wordt om dit te verklaren.
Gepubliceerd 07-11-2013