Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1149872

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1149872

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1149872
Onderwerp Verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen besluit omgevingsrecht om voor de plaatsing van een botenloods KNRM af te wijken van het geldende bestemmingsplan
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 07-11-2013 14:34:37
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen besluit omgevingsrecht om voor de plaatsing van een botenloods KNRM af te wijken van de geldende bestemmingsplannen Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Verklaring van geen bedenkingen Besluit omgevingsrecht voor botenloods KNRM Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Verklaring van geen bedenkingen Besluit omgevingsrecht voor botenloods KNRM Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Ruimtelijke onderbouwing Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1. Schets van de locatie Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2. Schetsontwerp van de loods Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1084326 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1092266 Raadsbesluit