Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1149872

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1149872

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1149872
Onderwerp Verklaren geen bedenkingen te hebben tegen het voorgenomen besluit omgevingsrecht om voor de plaatsing van een botenloods KNRM af te wijken van het geldende bestemmingsplan
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 07-11-2013 14:34:37
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 november 2013 14:00
Besluit:

De raad uit geen wensen en/of bedenkingen inzake het voorgenomen besluit omgevingsrecht voor de plaatsing van een botenloods KNRM om af te wijken van het geldende bestemmingsplan.

Mevrouw Heijmans onthoudt zich van stemmen.

Vergadering - Grote Projecten: Stadswerven - dinsdag 19 november 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk als hamerstuk te agenderen voor de gemeenteraadsvergadering van 26 november 2013 .

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 november 2013 14:00
Besluit:

De agendacommissie besluit unaniem voor de dossiers Stadswerven (1157892, 1148416, 1148361 en 1078014) twee blokken Adviescommissie Richting Kiezen / Grote Projecten te reserveren op 19 november 2013. Aan deze behandeling wordt toegevoegd het dossier 1149872 over KNRM. Een deel van de commissie zal besloten zijn i.v.m. de GREX.