Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1149332

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1149332

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1149332
Onderwerp Vaststellen definitief Auditplan 2013 en kennisnemen van het normenkader
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 05-11-2013 12:09:40
Onderwerp Vaststellen definitief Auditplan 2013 en kennisnemen van het normenkader
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 146 - Auditcommissie
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar L.J. van den Beukel, 078 770 4160
Datum verzending 07-11-2013
Agendacommissie 12-11-2013
Adviescommissie nvt
Raad 19-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De accountant start binnenkort met de controle van de jaarrekening 2013. In het Auditplan 2013 informeert de accountant u over de controleaanpak en de wijze waarop dat in de gemeente Dordrecht wordt vormgeven. Het concept Auditplan 2013 is met de Auditcommissie besproken. Aandachtspunten die de auditcommissie heeft benoemd zijn in het definitieve Auditplan 2013 verwerkt. Ten behoeve van de controle stelt het college het normenkader vast, waarvan de gemeenteraad kennis neemt.

Gepubliceerd 05-11-2013