Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1148416

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1148416

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1148416
Onderwerp Vaststellen aanvullingen en wijzigingen op eerder vastgestelde uitgangspunten Stadswerven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 18-10-2013 13:32:50
Onderwerp Vaststellen aanvullingen en wijzigingen op eerder vastgestelde uitgangspunten Stadswerven
Programma Grote projecten
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 110 - Stadswerven
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Groot project Stadswerven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P.A. Bekkers, 078 770 4264
Datum B&W Besluit 08-10-2013
Gerelateerde zaak 1076574
Datum verzending 24-10-2013
Agendacommissie 12-11-2013 + 26-11-2013
Adviescommissie 19-11-2013 + 10-12-2013
Raad 17-12-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De woningmarktomstandigheden en –perspectieven zijn ingrijpend gewijzigd waardoor een bijstelling van het woningbouwprogramma en een aantal ruimtelijke uitgangspunten voor Stadswerven nodig is. Er is reeds veel geld uitgegeven; er zijn verplichtingen naar diverse partijen, waarvan die aan OCW de grootste is. Bij de voorgestelde wijzigingen in programma, plan en grondexploitatie en met een passende ontwikkelstrategie zien wij nog steeds mogelijkheden de ontwikkeling door te zetten. In dit stuk wordt de omvang van de woningbouw in Stadswerven aanzienlijk verminderd, van 1.210 naar 892 woningen; worden de uit te geven gronden voor commerciële functies sterk verminderd, en wordt gekozen voor een aanzienlijke inzet in particulier opdrachtgeverschap (15% van de woningen). Voor parkeren worden goedkopere oplossingen gezocht door minder ondergronds parkeren op te nemen. De gevolgen voor het huidige bestemmingsplan wordt in de vorm van uitgangspunten voor wijziging ondergebracht in dit stuk.
Gepubliceerd 18-10-2013