Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1148361

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1148361

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1148361
Onderwerp Vaststellen bijgestelde grondexploitatie Stadswerven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 18-10-2013 13:32:39
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 17 december 2013 14:00
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Grote Projecten: Stadswerven - dinsdag 10 december 2013 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van verschillende fracties als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 17 december 2013. Vóór deze vergadering wordt nog een brief met uitleg over een aantal technische begrippen naar de raadsleden gestuurd met daarbij een overzicht "waar komen we vandaan en waar gaan we naar toe?" zodat het verschil duidelijk wordt.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 26 november 2013 13:00
Besluit:

De agendacommissie besluit hiervoor twee blokken te reserveren op 10 december 2013. Het eerste blok is het vervolg van de openbare behandeling waarvoor het advies van het Q-team nog wordt aangeleverd. Het tweede blok is een besloten blok over de GREX.

Vergadering - Grote Projecten: Stadswerven - dinsdag 19 november 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk (samen met 1157892 en 1148416) terug te verwijzen naar de agendacommissie voor een inhoudelijke behandeling in de adviescommissie van 10 december 2013. Dit in afwachting van het advies van het Q-team. Dit deel van de vergadering (1148361) zal besloten zijn.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 november 2013 14:00
Besluit:

De agendacommissie besluit unaniem voor de dossiers Stadswerven (1157892, 1148416, 1148361 en 1078014) twee blokken Adviescommissie Richting Kiezen / Grote Projecten te reserveren op 19 november 2013. Aan deze behandeling wordt toegevoegd het dossier 1149872 over KNRM. Een deel van de commissie zal besloten zijn i.v.m. de GREX.