Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1148361

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1148361

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1148361
Onderwerp Vaststellen bijgestelde grondexploitatie Stadswerven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 18-10-2013 13:32:39
Onderwerp Vaststellen bijgestelde grondexploitatie Stadswerven
Programma Grote projecten
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 110 - Stadswerven
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Groot project Stadswerven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P.A. Bekkers, 078 770 4264
Datum B&W Besluit 08-10-2013
Gerelateerde zaak 1076603
Datum verzending 24-10-2013
Agendacommissie 12-11-2013 + 26-11-2013
Adviescommissie 19-11-2013 + 10-12-2013
Raad 17-12-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De grondexploitatie Stadswerven verandert snel in grote stappen. Werd reeds per 01-01-2013 een bedrag aan sunk costs (kosten uit het verleden) afgeboekt, in dit stuk wordt voorgesteld een aantal programmawijzigingen én opbrengstwijzigingen door te voeren, waardoor de exploitatie gaat sluiten op een negatief resultaat. De risico's nemen tegelijk af. In de geheime bijlagen kunt u de details hieromtrent lezen. De programmawijzigingen hebben vooral betrekking op het aantal woningen ( 320), het oppervlak aan te realiseren commerciële ruimten ( 13.500 m2) en op de waarde van de woningen. Het college heeft geheimhouding opgelegd ten aanzien van de bijgestelde grondexploitatie Stadswerven en de bijbehorende tabellen (bijlagen A tot J, L, M, N, U, V, W), omdat hierin gegevens zijn opgenomen zijn waarvan het belang van openbaarmaking van de gegevens niet opweegt tegen de economische of financiële belangen van de gemeente. Immers openbaar maken van deze gegevens kunnen de gemeente financieel schaden.
Gepubliceerd 18-10-2013