Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1145971

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1145971

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1145971
Onderwerp Vaststellen Begroting 2014
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 11-11-2013 10:19:45
Document Document type
Icoon voor documenttype Vaststellen programmabegroting 2014 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen programmabegroting 2014 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen programmabegroting 2014 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Programmabegroting 2014 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 1 bij raadvoorstel - Verwerking moties en amendementen Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2 bij raadvoorstel - Totaal overzicht inzet bezuinigingspakketten B&C en formats Bijlage
Icoon voor documenttype Voorblad Begrotingswijziging 214001 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 5 Begrotingswijziging 214001 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 6 Begrotingswijziging 214001 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Rubriek 7 Begrotingswijziging 214001 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Vaststellen programmabegroting 2014 B&W besluit
Icoon voor documenttype M 03 Motie Dienstencheques.pdf Motie
Icoon voor documenttype A 1 Amendement Wijkkranten.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A 2 Amendement Schoolmaatschappelijk werk.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 07a Motie Rotonde Groenezoom.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 17 Motie Leerlingenvervoer bijz. onderwijs.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 18a Motie Maatsch. Participatie.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 30 Motie Ontwikkeling Servicepunten.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 31 Motie van Afkeuring.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 16 Motie Voorziening Drechtwerk.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 19 Motie Kerstpakket Drechtwerk.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 23a Motie Gevolgen Bezuinigingen Jeugd.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 27 Motie Omgevingsdienst.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 09 Motie Parkeren Sportverenigingen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 14 Motie Dordtse Wegen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 15a Motie Landbouwweg.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 23 Motie Gevolgen Bezuinigingen Jeugd.pdf Motie
Icoon voor documenttype A 2a Amendement Schoolmaatschappelijk werkUntitled0.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 04 Motie Bioscoop.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 08 Motie Gebiedsservicepunt.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 29 Motie Moreel appèl matiging topsalaris.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 21 Motie Brandweer.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 22 Motie Parkeervergunning Mantelzorgers.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 07 Motie Rotonde Groenezoom.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 15 Motie Landbouwweg.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 20 Motie Behoud Maatsch. Stage.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 25 Motie Peuterwerk.pdf Motie
Icoon voor documenttype A 3 Amendement Big Rivers.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 24 Motie Wegennota Merwedestraat.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 26 Motie Mediazaken.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 29 Motie Moreel appèl bijlage.pdf Motie
Icoon voor documenttype A 2a Amendement Schoolmaatschappelijk werkUntitled0.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 02a Motie Strategisch Personeelsplan.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 11 Motie Vluchtelingenwerk.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 11a Motie Vluchtelingenwerk.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 13 Motie Openbare Toiletten.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 28 Motie Aankoopstop gronden NDB.pdf Motie
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1088470 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype BEHANDELSCHEMA BEGROTING 2014 definitief Algemeen
Icoon voor documenttype M 01 Motie Eenmanssurveillance Toezicht.pdf Motie
Icoon voor documenttype A 4 Amendement Campagne Oud en Nieuw.pdf Amendement
Icoon voor documenttype A 3a Amendement Big Rivers.pdf Amendement
Icoon voor documenttype M 06 Motie Raadsinformatie Spoorlobby.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 12a Motie Vuurwerk afsteken.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 10a Motie Max. vijf coffeeshops.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 10 Motie max. vijf coffeeshops.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 06a Motie Raadsinformatie Spoorlobby.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 05 Motie Werkmakelaar.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 02 Motie Strategisch Personeelsplan.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 09a Motie Parkeren Sportverenigingen.pdf Motie
Icoon voor documenttype M 18 Motie Maatsch. participatie.pdf Motie