Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1145479

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1145479

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1145479
Onderwerp Geen wensen en bedenkingen uiten inzake stopzetten sportbuurtwerk
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 14-11-2013 11:17:43
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Geen wensen en bedenkingen uiten inzake stopzetten sportbuurtwerk Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Geen wensen en bedenkingen uiten inzake stopzetten sportbuurtwerk Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Geen wensen en bedenkingen uiten inzake stopzetten sportbuurtwerk Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Advies OR inzake stopzetten sportbuurtwerk Bijlage
Icoon voor documenttype Geen wensen en bedenkingen uiten inzake stopzetten sportbuurtwerk B&W besluit
Icoon voor documenttype Reactie inzake Sportraad ivm stopzetten sportbuurtwerk Algemeen
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1087998 Raadsbesluit