Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1145479

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1145479

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1145479
Onderwerp Geen wensen en bedenkingen uiten inzake stopzetten sportbuurtwerk
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 14-11-2013 11:17:43
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 november 2013 14:00
Besluit:

De raad uit geen wensen en/of bedenkingen inzake stopzetten sportbuurtwerk.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 november 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie dankt de heren Vooren en Van Gerven voor de snelle beantwoording en de korte lijnen en besluit unaniem dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 26 november 2013.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 november 2013 14:00
Besluit:

Dit voorstel wordt aangehouden tot de volgende agendacommissie. De griffier wordt gevraagd na te gaan waarom de Sportraad niet is gevraagd om advies. De fracties GL, CU/SGP en WEK geven al aan wel belangstelling te hebben voor bespreking van dit voorstel gelet op hun zorg voor jongeren en beweging en overgewicht bij jongeren.