Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1145463

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1145463

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1145463
Onderwerp Vaststellen van de 2e verzamelwijziging begroting 2013
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 16-10-2013 14:01:55
Onderwerp Vaststellen van de 2e verzamelwijziging begroting 2013
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 163 - Planning en control cyclus 2013
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C.M. Karsten, 770 4525
Datum B&W Besluit 08-10-2013
Gerelateerde zaak 1081748
Datum verzending 25-10-2013
Agendacommissie 12-11-2013 + 19-11-2013
Adviescommissie nvt
Raad 26-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Gedurende het jaar neemt het college diverse besluiten, worden (aanvullende) middelen ontvangen van het Rijk of derden en worden budgetten intern over programma's verschoven. Deze aanpassingen leiden tot een budgettair neutrale aanpassing van de begroting. Het formeel wijzigen van de begroting is echter een bevoegdheid van de gemeenteraad. Via een raadsvoorstel worden deze wijzigingen drie keer per jaar gebundeld en in zijn geheel aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarnaast is een aantal wijzigingen opgenomen die voortvloeien uit eerder genomen raadsbesluiten. In die gevallen is een verwijzing opgenomen naar het betreffende raadsbesluit. Dit raadsvoorstel is het tweede verzamelvoorstel van 2013. In deze wijziging zijn 15 deelwijzigingen opgenomen. In dit raadsvoorstel wordt per deelwijziging een toelichting gegeven.
Gepubliceerd 16-10-2013