Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1145463

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1145463

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1145463
Onderwerp Vaststellen van de 2e verzamelwijziging begroting 2013
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 16-10-2013 14:01:55
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 november 2013 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. De fractie van D66 legt een stemverklaring af.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 19 november 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie dankt mevrouw Lagerveld en de heer Karsten voor de snelle beantwoording van de openstaande vraag en besluit unaniem dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 26 november 2013.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 november 2013 14:00
Besluit:

Dit voorstel komt volgende vergadering terug. De griffier wordt gevraagd een specificatie op te vragen van de getallen. Er worden allerlei zaken genoemd maar wat zijn de plussen en de minnen van die aanpassingen en waar leidt dat in totaal toe.