Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1141564

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1141564

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1141564
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Eindevaluatie stadsbreed Funderingsherstel
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-10-2013 15:08:55
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 28 januari 2014 20:15
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Wonen) - dinsdag 21 januari 2014 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 28 januari 2014.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 november 2013 14:00
Besluit:

De agendacommissie besluit hiervoor tenminste één blok te reseveren op 21 januari 2014. Hierbij wordt ook het Expertisecentrum Funderingsherstel uitgenodigd om als expert mee te praten.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 oktober 2013 14:00
Besluit:

De raad besluit de raadsinformatiebrief door te geleiden naar de agendacommissie.