Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1141483

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1141483

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1141483
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Dijkversterking Dordt-oost
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 07-10-2013 11:25:14
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Dijkversterking Dordt-oost
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P.J. de Haas, 078 770 4899
Datum B&W Besluit 01-10-2013
Gerelateerde zaak 1081529
Datum verzending 03-10-2013
Adviescommissie 29-10-2013
Raad 12-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Het Waterschap Hollandse Delta heeft de gemeente gevraagd de bestemmingsplannen ter plaatse van de uit te voeren dijkversterking Dordt-oost aan te passen. Over het bestemmingsplan bent u eerder geïnformeerd met de raadsinformatiebrief van 12 maart 2013. Het ontwerpbestemmingsplan "Dijkversterking Dordt-oost" heeft vanaf 25 april 2013 ter visie gelegen. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn reacties als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en zienswijzen ingediend. Deze leiden voor een deel tot het advies het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. Tevens wordt geadviseerd af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, omdat er een anterieure overeenkomst met het Waterschap inzake het kostenverhaal is gesloten.
Gepubliceerd 07-10-2013