Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1141475

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1141475

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1141475
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Dijkversterking Dordt-west
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-10-2013 12:26:15
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Dijkversterking Dordt-west
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J.A.K. Niemantsverdriet, 078 770 4901
Datum B&W Besluit 01-10-2013
Gerelateerde zaak 1080034
Datum verzending 03-10-2013
Adviescommissie 29-10-2013
Raad 12-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Het Waterschap Hollandse Delta heeft de gemeente gevraagd de bestemmingsplannen ter plaatse van de uit te voeren dijkversterking Dordt-west aan te passen. Het ontwerpbestemmingsplan "Dijkversterking Dordt-west" heeft vanaf 25 april 2013 ter visie gelegen. Van de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen is geen gebruik gemaakt. Voorgesteld wordt het bestemmingsplan vast te stellen. Over het bestemmingsplan bent u eerder geïnformeerd met de raadsinformatiebrief van 12 maart 2013.
Gepubliceerd 03-10-2013