Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1141475

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1141475

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1141475
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Dijkversterking Dordt-west
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-10-2013 12:26:15
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen bestemmingsplan Dijkversterking Dordt-west Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan Dijkversterking Dordt-west Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen bestemmingsplan Dijkversterking Dordt-west Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bestemmingsplan Dijkversterking Dordt-west Bijlage
Icoon voor documenttype r_NL.IMRO.0505.BP183Dijkdordtwest-3001_Dijkdordtwest.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype verbeelding ontwerpbestemmingsplan.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype tb_NL.IMRO.0505.BP183Dijkdordtwest-3001_Dijkdordtwest.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 1-Milieuadvies lucht en geluid.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Bodemonderzoek Bijlage
Icoon voor documenttype 3-Explosievenonderzoek.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 4-Flora en Fauna onderzoek.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype 5-Vleermuisonderzoek.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Archeologisch onderzoek Bijlage
Icoon voor documenttype 7-Advies veiligheidsregio.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype MER Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1080034 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1084141 Raadsbesluit