Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1141470

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1141470

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1141470
Onderwerp Raadsinformatiebrief over bestemmingsplan Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 10-10-2013 09:27:39
Onderwerp Raadsinformatiebrief over bestemmingsplan Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Hoogwerf, 078 770 4900
Datum B&W Besluit 01-10-2013
Gerelateerde zaak 1070684
Datum verzending 24-10-2013
Adviescommissie 25-02-2014
Raad 04-03-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In het kader van de actualisering van bestemmingsplannen is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld voor Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven en op basis daarvan kan de procedure worden gestart met een inspraakronde en het vooroverleg. Het voorontwerp is gebaseerd op de eerder vastgestelde kaders "Wielwijk, sterk en weerbaar" en "Wijkvisie Crabbehof".
Gepubliceerd 10-10-2013