Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1133703

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1133703

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1133703
Onderwerp Vaststellen rapportage Prognose Reserve EPV 2013 (Egalisatiereserve Parkeer Voorzieningen)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 23-09-2013 17:37:42
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 november 2013 14:00
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer) - dinsdag 19 november 2013 22:15 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie neemt met dank kennis van de Prognose Reserve EPV. Er is geen behoefte aan een nadere bespreking. Deze rapportage kan als hamerstuk naar de raad van 26 november 2013.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 24 september 2013 13:00
Besluit:

De agendacommissie wil bij dit raadsvoorstel graag de uitwerking van de toezegging van wethouder Mos aangaande zakelijke parkeertarieven betrekken. Het voorstel wordt aangehouden totdat deze bij de raad binnen zijn. De griffier wordt gevraagd dit aan de portefeuillehouder te melden.