Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1133676

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1133676

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1133676
Onderwerp Vaststellen Structuurvisie Dordrecht 2040
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-10-2013 15:01:34
Onderwerp Vaststellen Structuurvisie Dordrecht 2040
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P. Bezemer, 078 770 4831
Datum B&W Besluit 17-09-2013
Gerelateerde zaak 1069673
Datum verzending 03-10-2013
Agendacommissie 08-10-2013
Adviescommissie 4-12-2013
Raad 17-12-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting De structuurvisie is geactualiseerd. Er zijn zeven zienswijzen ingediend, die leidden tot kleine aanpassingen. De geactualiseerde structuurvisie is nu gereed voor besluitvorming.
Gepubliceerd 03-10-2013