Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1133674

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1133674

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1133674
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Reeland
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-10-2013 15:01:34
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Reeland
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Hoogwerf, 078 770 4900
Datum B&W Besluit 17-09-2013
Gerelateerde zaak 1067038
Datum verzending 03-10-2013
Agendacommissie 08-10-2013
Termijn agenda Wethouder Sleeking komt voor 26 november met informatie over de supermarkt
Adviescommissie 19-11-2013
Raad 26-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In het kader van de actualisering van bestemmingsplannen is een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor Reeland. Op basis van een voorontwerp is de procedure gestart met een inspraakronde en het vooroverleg. Het bestemmingsplan is in die fase op onderdelen aangepast, maar de hoofdopzet is niet veranderd. Het bestemmingsplan is vervolgens in ontwerp ter inzage gelegd met de mogelijkheid zienswijzen in te dienen bij uw raad. Er zijn 24 zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan kan thans worden vastgesteld. Over het bestemmingsplan bent u geïnformeerd met raadsinformatiebrieven d.d. 19 februari 2013 (voorontwerp) en 14 mei 2013 (ontwerp).
Gepubliceerd 03-10-2013