Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1133674

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1133674

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1133674
Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Reeland
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-10-2013 15:01:34
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 november 2013 14:00
Besluit:

Op voorstel van de fractie van D66 en de PvdA besluit de raad tot een kort bespreekpunt.

De raad stemt in met het voorstel vaststellen bestemmingsplan Reeland. Amendement A1 is verworpen (coalitie (18) tegen, oppositie (17) voor). 

De heer Groeneweg onthoudt zich van stemmen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - dinsdag 19 november 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie heeft een levendige bespreking van dit bestemmingsplan. De bespreking richt zich op het Wantijpark, de supermarkt, de wijzigingsbevoegheid voor het college, wonen boven winkels en de spoorzone/externe veiligheid. De wethouder zal voor de raadsbehandeling op 26 november helderheid geven over de bestemming en continuïteit van de huidige supermarkt, de komst van een supermarkt op het Leerpark en hetgeen daarover binnen Richting Kiezen is gedeeld. Inschatting is dat het daarmee een hamerstuk kan zijn, dus op die wijze zal het worden geagendeerd. Wethouder Sleeking zal zijn collega Mos oproepen om met de omwonenden van het Wantijpark in overleg te treden. Ook zal hij Wethouder Mos het verzoek over brengen de spoorvariant van de heer Meissen verder uit te werken voor de raad. De raad zelf zal de beleidsregels over evenementen uit 2011 weer eens tegen het licht houden.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - dinsdag 29 oktober 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie besluit dat de zienswijzen van de insprekers helder zijn toegelicht en dat er geen aanvullende vragen meer zijn

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 8 oktober 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit hiervoor unaniem op 29 oktober een Sprekersplein te organiseren, op 19 november een blok inhoudelijke behandeling adviescommissie en op 26 november besluitvorming in de raad.