Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1129742

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1129742

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1129742
Onderwerp Raadsinformatiebrief over financiële stand van zaken per eind augustus
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 11-09-2013 18:08:28
Onderwerp Raadsinformatiebrief over financiële stand van zaken per eind augustus
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 163 - Planning en control cyclus 2013
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Reedijk, Joey (J.)
Gerelateerde zaak 1098311
Datum verzending 12-09-2013
Adviescommissie 17-09-2013
Raad 24-09-2014
In Open Voorraad Nee
Toelichting

Middels deze Raadsinformatiebrief bieden wij u ten behoeve van de aankomende Begroting 2014 inzicht in de financiële stand van zaken met de gegevens van eind augustus. Daarnaast geven wij inzicht in het vervolgproces inclusief de invulling van burgerparticipatie en het tweede tussentijdse informatiemoment op 8 oktober.

Gepubliceerd 11-09-2013