Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1129713

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1129713

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1129713
Onderwerp Vaststellen bestuursrapportage 2013
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 12-09-2013 15:31:55
Document Document type
Icoon voor documenttype Vaststellen bestuursrapportage 2013 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen bestuursrapportage 2013 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen bestuursrapportage 2013 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bestuursrapportage 2013 Beleidsnota
Icoon voor documenttype begrotingswijziging rubriek 7 versie 2 Algemeen
Icoon voor documenttype Voorblad BWN Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype begrotingswijziging rubriek 6 versie 2 Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1068792 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1072906 Raadsbesluit