Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1129713

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1129713

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1129713
Onderwerp Vaststellen bestuursrapportage 2013
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 12-09-2013 15:31:55
Onderwerp Vaststellen bestuursrapportage 2013
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 163 - Planning en control cyclus 2013
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar R. Bosua
Datum B&W Besluit 10-09-2013
Gerelateerde zaak 1068792
Agendacommissie 17-09-2013
Adviescommissie nvt
Raad 15-10-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Hierbij presenteren we onze laatste bestuursrapportage, waarin we laten zien dat we de gestelde doelen bereiken en het ons lukt om effecten van de crisis en rijksbezuinigingen op te vangen binnen de met u afgesproken begrotingskaders. Dit is de bestuursrapportage van Onderwijscentrum Wereldwaag, de oprichting van de Energie Coöperatie Dordrecht, van het Energiehuis en the Movies. Een jaar waarin het in Dordrecht beter wonen en verblijven is geworden, waar we meer mensen een kans op een goede opleiding en een nieuwe kans op de arbeidsmarkt hebben gegeven èn waar het ons is gelukt de lasten voor onze inwoners en bedrijven laag te houden. Dit hebben we, zoals u van ons gewend bent, zoveel mogelijk samen met onze partners in stad en regio gedaan. We liggen op koers met de uitvoering van ons beleid: 78% van de afgesproken activiteiten wordt conform begrotingsafspraken uitgevoerd. Tegelijkertijd is het een jaar waarin we deze prestaties moeten bezien in het licht van de crisis. Er zijn meer mensen die een beroep moeten doen op bijstand, meer ondernemers die het moeilijk hebben. Ook wij als gemeentebestuur moeten gezamenlijk met u pijnlijke keuzes maken. In het besluiten over bezuinigingen om onze teruglopende rijksinkomsten vanaf 2014 op te vangen. En bovenal in het Richting Kiezen op onze grondexploitaties, waar we substantiële verliezen hebben genomen en ons risicoprofiel hebben verhoogd. Daarin staat voor ons, vanuit onze financiële strategie, centraal dat we onze ambities realiseren binnen de begrotingskaders om zo Dordrecht financieel gezond te houden. Alleen een financieel gezonde stad kan immers blijven investeren in inwoners, bedrijven en bezoekers. Dit is ons gelukt. Door kritisch bij te sturen op budgetoverschrijdingen en ruimte in budgetten nu al te presenteren. Maar ook door een aantal maatregelen uit pakket A van de Kadernota nu al in te zetten komen we tot een begroot rekeningresultaat van € 669.000,--. We kijken met vertrouwen uit naar de rest van dit jaar, waar we met alle partners in de stad hard blijven werken aan een levendig & leefbaar, duurzaam en sociaal-economisch sterk Dordrecht. Het is onze overtuiging dat de komende jaren deze thema’s, al dan niet in aangepaste vorm, prioriteit blijven verdienen. Deze aanpak heeft aantoonbaar resultaat, essentieel voor onze stad in een tijd van economische recessie.
Gepubliceerd 12-09-2013