Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1129583

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1129583

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1129583
Onderwerp Raadsinformatiebrief over samenwerking en toekomst Drechtsteden
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 11-09-2013 18:08:27
Onderwerp Raadsinformatiebrief over samenwerking en toekomst Drechtsteden
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E.R. Sibbes 078 770 2118
Datum B&W Besluit 03-09-2013
Gerelateerde zaak 1067457
Datum verzending 12-09-2013
Adviescommissie 17-09-2013
Raad 24-09-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Dit is het collegestandpunt van B&W Dordrecht over de stukken van de regio over de Samenwerking en Toekomst van Drechtsteden. Wij zijn voorstander van versterking en verbetering van de samenwerking in de regio. De voorliggende voorstellen passen naar ons idee hier goed bij. Daarbij staat voor ons de inhoud voorop. Wij streven naar meer focus, minder vrijblijvendheid en meer daadkracht. De voorgestelde systematiek van inhoudelijke ringen biedt meer helderheid en past bij ons streven. Wel zijn wij kritisch op de precieze invulling per ring, met name daar waar het Gezamenlijke ambitie – Coördinatie betreft. De definitieve indeling moet wat ons betreft in de Drechtraad en de gemeenteraden worden vastgesteld. Meer inhoudelijke verzwaring van de regio betekent naar onze mening tevens, dat de lasten van de inhoudelijke doelstellingen in het regionaal Meerjarenprogramma gezamenlijk worden gedragen. Tot slot past bij meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden in de regio een evenredige vertegenwoordiging van de centrumgemeente Dordrecht. Wij doen derhalve het voorstel om (naast de burgemeester van Dordrecht als voorzitter) in het DSB twee inhoudelijke portefeuillehouders vanuit Dordrecht te positioneren. Wij zijn van mening dat het goed is als Dordrecht parallel aan het voorliggend besluit een proces start waarin een langetermijnvisie op de doorontwikkeling van Drechtsteden zou moeten ontstaan. Dit is een inhoudelijk denkproces over de samenhang tussen de maatschappelijke, ambtelijke, politieke en bestuurlijke invulling binnen onze regio. Daarbij hoort expliciete aandacht voor de balans tussen Dordrecht als grote stad/centrumgemeente en de regio.
Gepubliceerd 11-09-2013