Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1129526

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1129526

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1129526
Onderwerp Vaststellen verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 03-10-2013 15:01:34
Onderwerp Vaststellen verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Dordrecht
Programma Dienstverlening
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 115 - Commissie beroep- en bezwaarschriften
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar N.A. de Graaff 078 7702115
Datum B&W Besluit 10-09-2013
Gerelateerde zaak 1060670
Datum verzending 03-10-2013
Agendacommissie 08-10-2013
Adviescommissie nvt
Raad 15-10-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Elke gemeente in de Drechtsteden heeft een verordening voor de behandeling van bezwaarschriften. Deze verordening vormt – samen met de betreffende bepalingen uit de Algemene wet bestuursrecht - het kader dat moet worden gevolgd bij de behandeling van een bezwaarschrift. Deze verordeningen van de Drechtsteden-gemeenten zijn op dit moment niet gelijkluidend. Het Juridisch Kenniscentrum (JKC) behandelt de bezwaarschriften van de Drechtsteden gemeenten; het moet daarbij de bij de betreffende Drechtsteden gemeente horende bezwaarschriftenverordening toepassen. In het Coördinerend Overleg Bedrijfsvoering van 6 december 2012 is geconcludeerd dat bij de behandeling van bezwaarschriften op dit punt een efficiencyslag mogelijk is. Er is tijdens genoemd overleg dan ook afgesproken dat de betreffende verordeningen van de Drechtsteden (zoveel mogelijk) geharmoniseerd dienen te worden. Het harmonisatieproces heeft inmiddels plaatsgevonden en u wordt nu wordt gevraagd de voorliggende Verordening behandeling bezwaarschriften gemeente Dordrecht vast te stellen.
Gepubliceerd 03-10-2013