Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1125713

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1125713

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1125713
Onderwerp Vaststellen actuele komgrenzen en beschikbaarstellen uitvoeringskrediet
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-09-2013 16:06:56
Onderwerp Vaststellen actuele komgrenzen en beschikbaarstellen uitvoeringskrediet
Programma Verkeer en vervoer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 37 - Verkeersplannen en verkeersmaatregelen
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar W.E. Meulenkamp 078 770 4893
Datum B&W Besluit 03-09-2013
Gerelateerde zaak 1055055
Datum verzending 12-09-2013
Agendacommissie 17-9-2013
Adviescommissie nvt
Raad 24-09-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Op 19 maart 2013 heeft u ingestemd met het ter inzage leggen van het ontwerpbesluit tot het opnieuw vaststellen van alle komgrenzen (bestaand en nieuw) en het uitvoeren van deze komgrenzen met portalen. Er is toen ook gekozen om na besluitvorming alleen de komgrenzen uit te voeren op de locaties waar de grens wijzigt of nieuw is (raadvoorstel van 29 januari 2013, kenmerk SO/917774). Daarnaast wordt een aantal snelheidsremmende maatregelen aangelegd en wordt de openbare verlichting aangepast als gevolg van de wijzigingen. De overige komborden worden in de komende jaren vanuit het areaalbudget vervangen door de nieuwe portalen (ingroei). Er zijn geen zienswijzen binnengekomen op het ontwerpbesluit komgrenzen. Daarom wordt nu voorgesteld om de oude besluiten tot vaststelling van de komgrenzen in te trekken en alle komgrenzen conform het ontwerpbesluit opnieuw vast te stellen. Daarnaast wordt gevraagd het daarvoor benodigde uitvoeringskrediet te voteren.
Gepubliceerd 09-09-2013