Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1125713

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1125713

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1125713
Onderwerp Vaststellen actuele komgrenzen en beschikbaarstellen uitvoeringskrediet
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-09-2013 16:06:56
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen actuele komgrenzen en beschikbaarstellen uitvoeringskrediet Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen actuele komgrenzen en beschikbaar stellen uitvoeringskrediet Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen actuele komgrenzen en beschikbaarstellen uitvoeringskrediet Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype BWN 213039 voorblad uitvoeringskrediet Komgrenzen Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWN 213039 rubriek 6 uitvoeringskrediet Komgrenzen Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1055055 B&W besluit
Icoon voor documenttype BWN 213039 rubriek 7 uitvoeringskrediet Komgrenzen Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1069020 Raadsbesluit