Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1125713

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1125713

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1125713
Onderwerp Vaststellen actuele komgrenzen en beschikbaarstellen uitvoeringskrediet
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 09-09-2013 16:06:56
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 september 2013 14:00
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 17 september 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit dit stuk als hamerstuk te agenderen voor de raad van 24 september 2013.