Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1125503

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1125503

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1125503
Onderwerp Vaststellen gewijzigde Financiële Verordening (vierde wijziging) in verband met het actualiseren van de Nota onderhoud Kapitaalgoederen
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 07-10-2013 12:20:49
Onderwerp Vaststellen gewijzigde Financiële Verordening (vierde wijziging) in verband met het actualiseren van de Nota onderhoud Kapitaalgoederen
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 146 - Auditcommissie
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M. Muusz 078 770 4611
Datum B&W Besluit 10-09-2013
Gerelateerde zaak 1063754
Datum verzending 12-09-2013
Agendacommissie 12-11-2013
Adviescommissie nvt
Raad 19-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Artikel 212 van de Gemeentewet verplicht gemeenten tot het opstellen van regels op het gebied van financieel beleid, het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie. Deze regels zijn voor Dordrecht vertaald in de “Financiële verordening gemeente Dordrecht” die is vastgesteld op 20 december 2011. Naar aanleiding van deze verordening is afgesproken dat er een nota “Onderhoud Kapitaalgoederen” wordt opgesteld. Met voorliggende nota wordt invulling gegeven aan bovengenoemde afspraak. Doel is het formaliseren van de huidige praktijk rondom onderhoud van kapitaalgoederen. De nota bevat geen nieuw beleid, maar kadert de huidige situatie.

Gepubliceerd 07-10-2013