Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1123740

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1123740

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1123740
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang wijkaanpak Oud Krispijn
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 05-09-2013 13:51:13
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang wijkaanpak Oud Krispijn
Programma Leefbaarheid en stedelijk beheer
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 64 - Wijkgericht werken en wijkplannen
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Reynvaan, Rinette (R.E.C.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar N.J. van Klinken, 078 770 4271
Datum B&W Besluit 27-08-2013
Gerelateerde zaak 1048308
Datum verzending 12-09-2013
Agendacommissie 17-09-2013
Adviescommissie 04-12-2013 (sociale leefomgeving)
Raad 17-12-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Deze brief informeert u over de voortgang en resultaten van de aanpak van Oud Krispijn Vernieuwt tot nu toe. Daarnaast is aangegeven hoe de wijkaanpak in 2013 en verder wordt vormgegeven. Dit met het oog op de afloop van het Raamwerk 2013. De beƫindiging hiervan heeft consequenties voor zowel de organisatie en de capaciteit, als de financiƫn en de inhoud.
Gepubliceerd 05-09-2013