Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1123740

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1123740

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1123740
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang wijkaanpak Oud Krispijn
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 05-09-2013 13:51:13
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over voortgang wijkaanpak Oud Krispijn Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Inzake 'Oud Krispijn op eigen benen' Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Bijlage 1. Oud Krispijn Vernieuwt - Raamwerk 2013. Bijlage
Icoon voor documenttype M 3 Motie Onderzoek mogelijkheden actieve bewonersparticipatie.pdf Motie