Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1123740

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1123740

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1123740
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang wijkaanpak Oud Krispijn
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 05-09-2013 13:51:13
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 17 december 2013 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De door de PvdA ingediende motie (M 3) is verworpen (stemmen tegen van BVD, VVD, CDA en WEK).

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer) - woensdag 4 december 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie heeft uitgebreid stil gestaan bij deze wijkaanpak. Uiteindelijk blijken alleen de fracties van de PvdA en GL in de raad van 17 december 2013 kort stil te willen staan bij het punt of deze aanpak past in de reguliere werkwijze danwel een apart project dient te zijn, en de verschillende opvattingen in de raad hierover.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Leefbaarheid en stedelijk beheer) - woensdag 4 december 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie heeft uitgebreid stil gestaan bij deze wijkaanpak. Uiteindelijk blijken alleen de fracties van de PvdA en GL in de raad van 17 december 2013 kort stil te willen staan bij het punt of deze aanpak past in de reguliere werkwijze danwel een apart project dient te zijn, en de verschillende opvattingen in de raad hierover.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 17 september 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit, op voorstel van mevrouw Ruisch en de heer Van Verk, unaniem hiervoor twee blokken te reserveren. De politieke vraag richt zich op de tendens in de brief dat we 'klaar'zijn in Krispijn en over gaan tot de orde van de dag. Juist in dit type wijken is het feitelijk nooit af en is onderhoud nodig om opnieuw afglijden te voorkomen. Of denken we daar als raad anders over en is geen investering meer nodig? Hierbij wordt ook meegenomen wat de status is van de andere Dordtse wijken en of het college daar problemen ziet ontstaan. We kunnen onze tijd, energie en middelen maar één keer inzetten en wellicht is de nood in andere wijken groter. De vergadering van de adviescommissie wordt vermeld op de wijkwebsite Krispijn en OKBZ en Buitenwacht worden op de bijeenkomst geattendeerd en gewezen op de mogelijkheid om in te spreken.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 september 2013 20:15
Besluit:

De raad besluit dit stuk op verzoek van de fracties van GroenLinks en de PvdA door te geleiden naar de agendacommissie van 17 september 2013.