Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1123740

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1123740

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1123740
Onderwerp Raadsinformatiebrief over voortgang wijkaanpak Oud Krispijn
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 05-09-2013 13:51:13
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 17 december 2013 14:00
Motie titel M 3 Motie Onderzoek mogelijkheden actieve bewonersparticipatie
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 17-12-2013
Motietekst:
Verzoekt het college om: de mogelijkheden om deze methodiek in de wijk Krispijn toe te passen te onderzoeken en de raad daar vóór 1 maart 2014 over te rapporteren.
M 3 Motie Onderzoek mogelijkheden actieve bewonersparticipatie.pdf
Stand van zaken: