Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1122268

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1122268

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1122268
Onderwerp Vaststellen beleidsbrief Sturing zorg voor jeugdigen Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 14-11-2013 11:09:34
Onderwerp Vaststellen beleidsbrief Sturing zorg voor jeugdigen Zuid-Holland Zuid
Programma Jeugd
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Wagemakers, Harry (H.P.A.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C.J.A.B. van Hooydonk, tel. 770 4720
Datum B&W Besluit 27-08-2013
Gerelateerde zaak 1051362
Datum verzending 05-09-2013
Agendacommissie 10-09-2013 en 12-11-2013
Termijn agenda benen-op-tafel bijeenkomst metWH Van der Vlies
Adviescommissie 19-11-2013
Raad 26-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In dit raadsvoorstel vatten we kort de richtinggevende uitspraken over sturing uit de beleidsbrief samen en informeren we u over het inhoudelijk ontwerp dat in de afgelopen periode tot stand is gekomen en mede input zal zijn voor het op te stellen beleidsplan en concept-verordening.
Gepubliceerd 14-11-2013