Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1107596

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1107596

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1107596
Onderwerp Benoemingen fractie VVD
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 25-09-2013 12:42:29
Onderwerp Benoemingen fractie VVD
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Benoemingen / Aanwijzingen
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar H.M. Hoogstad
Datum B&W Besluit 22-08-2013
Raad 24-09-2013
Toelichting In juli 2013 kreeg de fractie VVD een nieuwe fractievoorzitter. De heer Pols nam de functie van mevrouw Koene over. Deze wijziging maakt het noodzakelijk om de vertegenwoordiging van de fractie VVD in diverse organen van de gemeenteraad opnieuw vast te stellen.
Gepubliceerd 25-09-2013