Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1104138

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1104138

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1104138
Onderwerp Vaststellen Verkeersstructuurplan Centrum 2013-2023 en krediet beschikbaar stellen van €330.000,-
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-09-2013 15:31:58
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 november 2013 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Er zijn 3 amendementen ingediend (A2, A3 en A4) die vervolgens zijn ingetrokken.

Met betrekking tot A3 komt de portefuillehouder met een bondig voorstel over de bereikbaarheid van de fietsenstalling en neemt daar keuzes in mee voor wat betreft de doorsteek (al waar gefietst mag worden). 

Amendement A4 wordt vervangen voor Motie M3.

De 2 ingediende moties (M2 en M3) zijn aangenomen.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving (Verkeer en vervoer) - dinsdag 19 november 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie bespreekt het plan en neemt hierin mee hetgeen op de hoorzitting door de vele aanwezigen is ingebracht. Uiteindelijk wordt geconstateerd dat dit een bespreekpunt zal zijn in de raad van 26 november 2013. De bespreking richt zich dan nog alleen op de volgende vier punten:


* Inrichting van een 30 km zone in combinatie met het afschaffen van het verbod linksaf te slaan


* Een doseerpoller op de Grote Markt en/of de Museumstraat


* Het (deels) opheffen van het fietsverbod in voetgangersgebied


* De parkeervoorziening op het Energiehuisterrein: P&R of een garage, en bij een garage vooral bewonersparkeren of ook voor bioscoop (go/no go) en Energiehuis?

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 27 augustus 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit tot het houden van een hoorzitting op een extra woensdagavond. De griffier wordt gevraagd hiervoor een datum te noemen (NB voorstel: 9 oktober). Uit de eerdere insprekers bij het traject van het college zal door de agendacommissie een selectie worden gemaakt wie genodigd wordt voor deze hoorzitting. De griffier wordt gevraagd deze lijst op te vragen en te agenderen voor de agendacommissie van 10 september zodat de selectie kan worden gemaakt. Vervolgens zal op 29 oktober de inhoudelijke bespreking van het plan in de adviescommissie volgen.