Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1104138

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1104138

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1104138
Onderwerp Vaststellen Verkeersstructuurplan Centrum 2013-2023 en krediet beschikbaar stellen van €330.000,-
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 03-09-2013 15:31:58
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 november 2013 14:00
Status Ingetrokken
Titel A 2 Amendement Poller Grote Markt
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit de tekst in Raadsvoorstel SO/104106 van 16 juli 2013 als volgt te wijzigen: Beslispunt 3: Het college van burgemeesters en wethouders opdracht te geven het projectenboek uit te voeren, waarbij project 6a uit A. projectenboek wordt verwijderd.
A 2 Amendement Poller Grote Markt.pdf
Status Ingetrokken
Titel A 3 Amendement Fietsverbod Kernwinkelgebied
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit de tekst in Raadsvoorstel SO/104106 van 16 juli 2013 als volgt te wijzigen: Beslispunt 3: Het college van burgemeesters en wethouders opdracht te geven het projectenboek uit te voeren, waarbij project 10a uit A. projectenboek wordt verwijderd
A 3 Amendement Fietsverbod Kernwinkelgebied.pdf
Status Ingetrokken
Titel A 4 Amendement Verkeersstructuurplan Centrum
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit de tekst in punt 3 van het raadsvoorstel van 16 juli 2013 als volgt aan te vullen: - project 4a wordt verwijderd uit A. projectenboek en wordt toegevoegd aan B. mogelijke projecten - project 17 wordt toegevoegd aan A. projectenboek "Onvoorzien" investering € 10.000 =
A 4 Amendement Verkeersstructuurplan Centrum.pdf