Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1103027

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1103027

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1103027
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vervolg bestuursopdracht transitie en transformatie jeugdzorg ZHZ
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 21-08-2013 14:15:48
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 17 december 2013 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 26 november 2013 13:00
Besluit:

De agendacommissie besluit hierover een besloten benen-op-tafel bijeenkomst te houden. Hiervan komt geen verslag, slechts een besluitenlijst. De aanwezigheid van Wethouder Van der Vlies van Hendrik-Ido-Ambacht wordt hierbij als essentieel beoordeeld en zijn agenda is dan ook leidend. Elke avond in december is akkoord volgens de agendacommissie.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Jeugd) - dinsdag 19 november 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk terug te verwijzen naar de agendacommissie van 26 november 2013.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 12 november 2013 14:00
Besluit:

De agendacommissie besluit unaniem de dossiers 1159218, 1122268 en 1103027 te agenderen voor twee blokken Adviescommissie Sociaal op 19 november 2013. De bespreking richt zich op de volgende politieke vragen:


- Wat heeft de raad nodig om (ook in de toekomst) te kunnen sturen op dit dossier?


- Waar beleggen we de eindverantwoordelijkheid?


- Hoe zorgen we er voor dat het budget 'binnen de perken' blijft?


Alle fracties, met uitzondering van BVD en VVD, willen van tevoren nadere informatie van de wethouder hierover ontvangen in een wethoudersbrief, zoals in de eerdere adviescommissie al aangegeven. Dit om de informatie vooraf in hun fractie te kunnen bespreken. De wethouder heeft aangeboden deze antwoorden in een presentatie van 5 minuten toe te lichten. Hieraan hebben alle fracties behoefte. Er wordt dus zowel een wethoudersbrief als een presentatie gevraagd. De griffier zal dit overbrengen aan de secretaris.

Vergadering - Sociale Leefomgeving (Jeugd) - dinsdag 29 oktober 2013 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk terug te verwijzen naar de agendacommissie.


Hierbij het verzoek dit stuk samen met de raadsvoorstel 1122268 te agenderen voor één blok op 19 november 2013. Met daarbij de volgende politieke vragen:

Wat heeft de raad nodig om (in de toekomst) te kunnen sturen op dit dossier en waar beleggen we de eindverantwoordelijkheid?

Hoe zorgen we ervoor dat het budget binnen de gestelde 'perken' blijft?

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 10 september 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit de dossiers 1122268 en 1103027 te bespreken in twee blokken Dordtse Kamers binnen de pijler Sociaal. Hierbij worden de vraagstukken welke bij de carrousel sociaal van 3 september jl. aan de orde kwamen nader besproken. De nadruk hierbij ligt op de positiebepaling betreffende de dilemma's en de uiteindelijke rol van de raad van Dordrecht hierbij. Tijdens deze discussie worden een aantal experts gevraagd actief mee te praten.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 27 augustus 2013 20:15
Besluit:

De raad besluit dit stuk op verzoek van de PvdA fractie door te geleiden naar de agendacommissie van 10 september 2013 ter bepaling van de verdere afhandeling.