Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1103027

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1103027

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1103027
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vervolg bestuursopdracht transitie en transformatie jeugdzorg ZHZ
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 21-08-2013 14:15:48
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vervolg bestuursopdracht transitie en transformatie jeugdzorg ZHZ
Programma Jeugd
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 11 - Jeugd en jongeren
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Wagemakers, Harry (H.P.A.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CJAB van Hooydonk, 770 4720
Datum B&W Besluit 16-07-2013
Gerelateerde zaak 1038622
Datum verzending 05-09-2013
Agendacommissie 10-09-2013 en 12-11-2013
Termijn agenda Benen-op-tafel sessie met WH Van der Vlies
Adviescommissie icm 1122268 op 19-11-2013
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting Het college heeft besloten in te stemmen met de Vervolg Bestuursopdracht Transitie en transformatie jeugdzorg ZHZ (zie bijlage). Bij deze willen we u graag nader informeren over het waarom en de inhoud van deze opdracht. Dit vervolg op de bestuursopdracht was al aangekondigd in het voorstel over de schaalkeuzes voor de jeugdzorg op lokaal, subregionaal en Zuid-Holland Zuid niveau. Vanuit deze intentionele schaalkeuzes, die door uw raad zijn vastgesteld, wordt verder gewerkt aan de voorbereidingen. In de bestuursopdracht is een voorstel uitgewerkt voor de voortzetting van de voorbereidingswerkzaamheden op de transitie van de Jeugdzorg op 1 januari 2015. Dit is een vervolgstap in het proces van de transitie Jeugdzorg en we willen u als raad hier graag volledig over informeren. De eerste bestuursopdracht over de voorbereiding van de transitie en transformatie Jeugdzorg is door de 19 gemeenteraden (inmiddels 17 raden) vastgesteld. Gezien de tijdsdruk op dit proces en de zomerperiode was het helaas niet haalbaar om u hierover tijdig een besluit te laten nemen. Omwille van tijd en omdat deze vervolgopdracht in het verlengde ligt van de eerdere bestuursopdracht leggen we deze opdracht daarom ter informatie bij u neer. Natuurlijk staat het u vrij om overwegingen mee te geven voor het vervolgproces.
Gepubliceerd 21-08-2013