Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1100726

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1100726

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1100726
Onderwerp De Drechtsteden: samenwerking in en toekomst van de Drechtsteden
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 21-08-2013 10:35:30
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 24 september 2013 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. Er zijn 4 moties ingediend.
M1 is ingetrokken
M1B is verworpen
M 2 is aangenomen (tegen: WEK)
M 3 is aangenomen (tegen: BVD, CDA en WEK)

Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) - dinsdag 17 september 2013 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk op verzoek van verschillende fracties als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 24 september 2013. De discussie zal daarbij gaan over het voorstel van het college omtrent een extra portefeuillehouder (voor Dordrecht) en of de ambtelijke organisatie(s) wel/niet 1 ambtelijke organisatie moet worden.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 27 augustus 2013 20:15
Besluit:

De raad besluit de brief door te geleiden naar de agendacommissie, is reeds gebeurd; geagendeerd voor de Adviescommissie van 27 augustus 2013 (informerend) en in de Adviescommissie van 17 september 2013 (opiniërend).

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 27 augustus 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie agendeert dit stuk voor één blok in de Pijler Bestuur en Middelen op 17 september a.s. Hierbij wordt ook het gevraagde stuk met de visie van het college op de toekomst van Dordrecht besproken.