Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1099749

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1099749

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1099749
Onderwerp Zienswijze van de heer en mevrouw Van der Schee op het ontwerpbestemmingsplan Reeland
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 21-08-2013 14:15:49
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Zienswijze van de heer en mevrouw Van der Schee op het ontwerpbestemmingsplan Reeland Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Zienswijze 1043427 Zienswijze