Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1098227

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1098227

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1098227
Onderwerp Raadsinformatiebrief over inlichtingen borgstellingen voor gemeenschappelijke regelingen
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 11-07-2013 12:38:51
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 4 februari 2014 14:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen (Bestuur en samenwerking) - dinsdag 28 januari 2014 21:30 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 4 februari 2014.

Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 27 augustus 2013 19:00
Besluit:

De agendacommissie besluit deze brief te betrekken bij de bespreking van de gewijzigde Nota Verbonden Partijen. Deze Nota is in oktober 2013 beschikbaar.

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 juli 2013 14:00
Besluit:

De raad besluit dit stuk door te geleiden naar de agendacommissie van 27 augustus 2013.