Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1098227

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1098227

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1098227
Onderwerp Raadsinformatiebrief over inlichtingen borgstellingen voor gemeenschappelijke regelingen
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 11-07-2013 12:38:51
Onderwerp Raadsinformatiebrief over inlichtingen borgstellingen voor gemeenschappelijke regelingen
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Burgt, Bert van de (E.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P.H.F. Kennedie, 770 4154
Datum B&W Besluit 09-07-2013
Gerelateerde zaak 1033954
Agendacommissie 27-08-2013
Termijn agenda Betrekken bij de Nota Verbonden Partijen
Adviescommissie 28-01-2014
Raad 4 februari 2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting In de jaarrekening 2012 hebben wij o.a. de borgstellingen vermeld die gerelateerd zijn aan gemeenschappelijke regelingen. In de raadsvergadering van 28 mei jl. heeft u gevraagd hierover inlichtingen te verstrekken. Uw vragen daarover waren: 1. Wat is hiervan de achtergrond en oorzaak? 2. Lopen we hierdoor extra risico zonder dat wij daarop invloed kunnen uitoefen? 3. Had de raad hierover actief geïnformeerd dienen te worden? 4. Geef aan of er aanleiding is andere, aanvullende afspraken te maken t.a.v. de actieve informatieplicht. 5. Verduidelijk de situatie voor alle GR-en (niet alleen de GRD).
Gepubliceerd 11-07-2013