Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1095990

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1095990

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1095990
Onderwerp Zienswijze van de heer A. Bos, Interieur Architecten, op het ontwerpbestemmingsplan Reeland
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 11-07-2013 12:38:51
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 16 juli 2013 14:00
Besluit:

De raad besluit de zienswijze in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders, zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan.