Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1094833

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1094833

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1094833
Onderwerp Raadsinformatiebrief over vragen gesteld door de heer Tiebosch n.a.v. Nota vereenvoudiging planologische procedures
Aanspreekpunt H. Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 11-07-2013 12:38:51
Vergadering Soort vergadering
Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening) - woensdag 2 oktober 2013 20:00 Adviescommissie - Fysieke Leefomgeving (Ruimtelijke ordening)
Gemeenteraad - dinsdag 16 juli 2013 14:00 Gemeenteraad